דיני עבודה

בכל מקום עבודה אנו נתקלים בסיטואציות שונות העוסקות בזכויות וחובות של עובדים ומעסיקים. דיני עבודה נועדו להסדיר את הפן המשפטי הקיים ביחסי עובד מעביד, ולמנוע הן מהמעסיק והן מהעובד מצב בו האחד מנצל ופוגע בזכויות השני.

 

מה הם דיני עבודה?

תחום דיני העבודה נועד להגן על זכויות העובד ולהסדיר אותן באופן משפטי. מטרה זו מושגת על ידי קביעת כללים של יחסי עבודה בין עובד למעבידו, הכוללים מגוון זכויות וחובות אשר מוקנות לעובד. דיני עבודה באים למנוע מצבים שונים הנובעים מחוסר השוויון הבסיסי המתקיים בין עובדים למעבידים, כגון: ניצול עובדים, עבודה בתנאים משפילים, פגיעה בזכויות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ועוד. 

 

הגנה על העובד – המסלול הישיר והמסלול העקיף

הגנה על עובד מתקיימת בשני אופנים: האחד הוא המסלול הישיר העוסק במהות, בחקיקת חוקי המגן הקובעים זכויות וחובות שונות ללא קשר לחוזה עבודה ספציפי של עובד. כלומר, חוקי המגן הינם קוגנטיים, ולא ניתן לוותר עליהם בחוזה עבודה אישי, אף אם מתקיימת הסכמתם של שני הצדדים. השני הוא המסלול העקיף העוסק באמצעים העומדים לרשותם של העובדים לצורך הגנה על זכויותיהם, כגון: הסכמים קיבוציים, זכות התאגדות, זכות השביתה ועוד. 

 

דיני עבודה כוללים קשת רחבה של סוגיות והליכים, וביניהם נמנים בין היתר:

  • זכויות עובדים.
  • עבודת נשים לרבות זכויות בהריון ולאחר לידה.
  • פיטורין – פיצויי פיטורין, פיטורין שלא כדין, חובת הודעה מוקדמת.
  • הטרדה מינית בעבודה.
  • הסכמי עבודה וחוזי עבודה אישיים.
  • אופציות לעובדים.
  • אי תחרות במעביד.
  • עובדי חברה בפירוק.
  • הסכמים קיבוציים. 

עורך דין לדיני עבודה הוא הכתובת לייעוץ וייצוג בתחום

תחום דיני עבודה הינו תחום המצריך עורכי דין שיהיו מוכנים להיאבק בבית משפט עבור לקוחותיהם, עורכי דין בעלי חשיבה מעמיקה בניתוח התיק אשר מבצעים חקירות של עובדות המקרה לצד דרישות החוק והפסיקה. עורכי הדין במשרד חסון ושות׳ עוסקים בדיני עבודה משני צידי המתרס, ומצליחים להשיג תוצאות מיטביות עבור לקחותינו מזה שנים רבות. מצד אחד, אנו מייצגים עשרות חברות הנתבעות בתביעות סרק נגד המעסיק, ומן הצד השני אנו מייצגים אינספור עובדים במצבים בהם זכויותיהם באמת נפגעו ונרמסו על ידי המעסיק.

לייעוץ מיידי
08-6233-274

צרו קשר

תחומי עיסוק קשורים