עבירות קנס וחיוב בנקודות

שיטת הניקוד

סעיף 544 לתקנות התעבורה, תשכ״א-1961 מעגן את שיטת הנקודות הנהוגה בישראל כיום וקובע כי בעל רישיון שהורשע באילו מן עבירות התעבורה המצויות בתוספת השישית לתקנות, יחויב במספר הנקודות הספציפי שנקבע בשל אותה עבירה.

 

נהג יורשע בעבירות תעבורה באחד מן המקרים:

  1. הנהג שילם את הדוח. למעשה בכך שהנהג שילם את הדוח, הרי הוא נחשב כאילו הודה בעבירה ולכן אותו נהג יחויב הן בקנס הכספי והן בצבירת הנקודות.
  2. הנהג ביקש להישפט בגין הקנס או לחלופין הוזמן לדין בגין עבירת תנועה, ואותו נהג נמצא אשם ועל כן הורשע וחויב או בקנס ו/או בנקודות.

 

תקופת צבירת הנקודות

ככלל נקודות תהיינה תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה, אך אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הרי שהנקודות תהיינה תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה. כלומר במצב שכזה יש לשים לב כי זמן הצבירה התארך בשל צבירת 22 נקודות או יותר, ולכן על הנהג לנהוג בזהירות יתרה בשנים הקרובות ולהתייעץ עם עו״ד תעבורה בכל דו״ח נוסף שהוא מקבל עוד לפני שהוא משלם את הדו״ח (כלומר מודה בעבירה) וצובר לעצמו נקודות נוספות, שהרי כפי שנראה בהמשך, צבירת נקודות נוספת עלולה להעמיד את רישיונו של אותו נהג בסיכון של ממש.

 

אמצעי תיקון לפי סעיפים 548 ו-549 לתקנות התעבורה, תשכ״א-1961

נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן. מדובר בקרוס של יומיים, כאשר בכל יום נפגשים למשך 4 שעות ובסוף אותם יומיים מתקיים מבחן. 

נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס מתקדם מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן. מדובר בקרוס של יומיים, כאשר בכל יום נפגשים למשך 4 שעות ובסוף אותם יומיים מתקיים מבחן. יש לשים לב כי הקורסים חייבים להתקיים בהפרש של שנה ולכן נהג שצבר 24 נקודות תוך זמן קצר (פחות משנה) לאחר שכבר ביצע קורס בסיסי, לא יחויב גם בקורס מתקדם. 

חשוב לציין (!) כי אף אם לנהג לא מפריע לבצע את הקורסים הנ״ל, הרי שמעבר הקורס בהצלחה הוא הבעיה הכי קטנה שלנהג יש לחשוש ממנה, משום שהמשך צבירת נקודות עלולה להוות בעיה גדולה עוד יותר, כפי שניווכח בפסקה הבאה. 

נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש רק לאחר שיעמוד בהצלחה בתאוריה (אותה תאוריה שכולנו כבר הספקנו לשכוח ממנה מימי הנעורים). 

נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר או נהג שהוטלה עליו פסילה למשך 3 חודשים כאמור לעיל, ובנוסף נרשמו לחובתו 36 נקודות תקפות נוספות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה שבשלה הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו למשך 9 חודשים ורישיונו יחודש בתום 9 חודשים רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון רפואי לבטיחות בדרכים, הכוללות בדיקות רפואיות ו/או בדיקות פסיכולוגיות ו/או בדיקות פסיכאטריות. כמו כן, יחויב אותו נהג בתאוריה ובטסט.

 

ביטול דוחות או המרתם לעבירות תעבורה שונות שאינן כוללות חיוב בנקודות, ינוהלו בידי עורך דין מומחה לתעבורה אל מול התובעים בתיק הרלווטי

אדם שקיבל דו״ח תנועה, ואיננו רוצה לצבור נקודות אשר עלולות תוך זמן קצר לגרום לפסילת רישיון כאמור, לא ישלם את הדו״ח ויגיע באופן מידי לעורך דין מומחה לתעבורה שיוכל להגיש עבורו בקשה להישפט, וינהל עבורו את התיק מול מחלקת התביעה הרלוונטית במטרה לבטל את הדו״ח או את הנקודות בשל נסיבות שונות.

משרדנו בעל ידע רב בתחום התעבורה, וסייע לנהגים רבים בביטול דוחות ו/או נקודות מחוץ ובתוך כותלי בית המשפט.

עו"ד ארז חסון
דיני תעבורה, צוואות וירושות, משפט מסחרי
לייעוץ מיידי
08-6233-274

צרו קשר

תחומי עיסוק קשורים