פסילת רישיון נהיגה

פסילת רישיון נהיגה יכולה להתבצע על ידי שלושה גורמים:

1. פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה:

א – בעבירה שגרמה לתאונת דרכים קטלנית (קישור לעמוד תאונת דרכים קטלנית) – רישיון הנהיגה ייפסל מידית ובאופן אוטומטי לתקופה של 90 ימים, ללא כל שיקול דעת של הקצין.

ב – בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הקצין לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 60 ימים.

ג – בעבירות של נהיגה בשכרות, אי מתן זכות קדימה, ביצוע עקיפה מצד ימין, ביצוע עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף, נהיגה במהירות העולה על 30 קמ״ש מעל המהירות המותרת בדרך עירונית ונהיגה במהירות העולה על 40 קמ״ש מעל המהירות המותרת בדרך שאינה עירונית ובדרך מהירה (ראו מאמר מהירות מופרזת) – רשאי הקצין לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים.

טרם שלילת הרישיון, יוזמן הנהג לשימוע שבו יתבקש הנהג למסור את גרסתו. ברוב המוחלט של המקרים כאשר הנהג מופיע ללא עורך דין, נוהגת המשטרה לממש את זכותה ופוסלת את רישיון הנהיגה. כמו כן, אי הגעה לשימוע תוביל לשפיטה בהעדר אותו נהג ולשלילת הרישיון מאותו יום שאליו נקבע השימוע. לכן, טרם הגעת הנהג לשימוע יש לשכור את שירותיו של עו״ד ארז חסון, שעשוי להוביל במקרים רבים לביטול השלילה. חשוב לציין כי אף אם נערך כבר השימוע, הרי שעל החלטת הקצין בדבר שלילת רישיון נהיגה ו/או השבתת הרכב, ניתן יהיה להגיש ערעור לבית הדין לתעבורה ולהוכיח שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור. כך שגם אם עברתם שימוע ורישיונכם נשלל, עוד לא מאוחר להיעזר בשירותי המשרד.

 

2. על ידי משרד הרישוי:

א- נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש רק לאחר שיעמוד בהצלחה בתאוריה.

ב- נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר או נהג שהוטלה עליו פסילה למשך 3 חודשים כאמור לעיל, ובנוסף נרשמו לחובתו 36 נקודות תקפות נוספות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה שבשלה הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו למשך 9 חודשים ורישיונו יחודש בתום 9 חודשים רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הכוללות בדיקות רפואיות ו/או בדיקות פסיכולוגיות ו/או בדיקות פסיכאטריות, כמו כן יחויב אותו נהג בתאוריה ובטסט. (ראו מאמר עבירות קנס וחיוב בנקודות).

במקרה של פסילת רישיון נהיגה ע״י רשות הרישוי, יש להתייעץ בדחיפות עם עו״ד ארז חסון, שעשוי להביא במקרים מסוימים לקיצור הפסילה או לביטול הפסילה במקרים בהם טרם שולם הדוח האחרון עם הנקודות המחייבות.

 

3. על ידי בית המשפט:

בית המשפט רשאי במקרים רבים להטיל פסילת רישיון נהיגה, כאשר הפסילה תקפה לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא, כמפורט בסעיף 36א לפקודת התעבורה.

עו"ד ארז חסון
דיני תעבורה, צוואות וירושות, משפט מסחרי
לייעוץ מיידי
08-6233-274

צרו קשר

תחומי עיסוק קשורים