תנאי שימוש באתר

כללי:

ברוכים הבאים לאתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' (להלן: "האתר"), מרכז ידע משפטי וגורם מקצועי להתייעצות וייצוג משפטי במגוון תחומים. האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' , מרח' שדרות רגר 11, באר שבע (להלן: ״המשרד״) (הבעלות וההפעלה שייכת לכלל עורכי הדין ממשפחת חסון היושבים במשרד, בחלוקת בעלות וניהול שווים בחלקם).

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיה בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

תנאי השימוש באתר 'חסון ושות- משרד עורכי דין ונוטריון':

 1. השימוש באתר ובכלל התכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו אולם אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

 

 1. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'חסון ושות- משרד עורכי דין ונוטריון' בקשר לכך.

 

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג מצד בעלי ו/או מפעילי האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. יובהר כי אין לראות בתכני האתר כיעוץ משפטי, ויש לפנות לעורכי הדין המופיעים באתר לצורך תיאום פגישת יעוץ משפטי, ולצורך שכירת שירותים משפטיים. כל שימוש בתכני האתר ללא ליווי וייעוץ של עורך דין מוסמך המופיע באתר, הינו גובל בחוסר אחריות מצדך (כלומר מצד המשתמש)

ואתה מודע לכך ששימוש מסוג זה באתר הינו באחריותך, המשתמש באתר בלבד, ועצם שימושו באתר תימנע ממך מלטעון כל טענה אחרת בהקשר זה.

 

 1. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל רגע ורגע נתון. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת 'חסון ושות- משרד עורכי דין ונוטריון'  בשום אופן.

 

 1. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת ב-'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו- 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אבטחת מידע:

 1. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' מיישם באתר מערכות ונוהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' לא מתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתי 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

העלאת תכני גולשים לאתר:

 1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
 • תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך באופן בלעדי, או שהנך בר רשות מפורשת להתיר פרסומם באתר.
 • תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה או יישום מזיק מכל סוג שהוא.
 • תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.
 1. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת. הינך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 'חסון ושות- משרד עורכי דין ונוטריון', מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בקשר לכך.
 2. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור ל- 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים) תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה ל- 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. משמעות הדבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור ל- 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' .
 3. התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ו-'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון'  לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל .
 4. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר או תוכנת קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

קניין רוחני:

.12מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' בלבד, ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

 

 1. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מ-'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון'.
 2. בתנאי שימוש אלו – "תכני האתר" – כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, בווידאו שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר ל-'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' זכות שימוש בו.
 3. סימני המסחר באתר הם קניינו 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 4. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (עורכי דין, שופטים או יועצים משפטיים וכד׳). מידע זה תלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

תכנים כלכליים:

 1. אם ברצונך להשתמש בתכנים בעלי אופי כלכלי, בין אם מפורסמים באתר על ידי 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ובין אם על ידי גולשים ו/או צדדים שלישיים אחרים, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה לגבי מתן שירותים או ביצוע עסקאות. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה על אחריותך בלבד.

פרטיות:

 1. הנך מסכים לכל האמור במדיניות הפרטיות של 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' שבהמשך מסמך זה.

קישורים ופרסומות:

 1. אין 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ו-'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' לא יישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
 2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר (ככל שתתפרסמנה), לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. ל-'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו ככל שיתקיים באתר לא יהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באותו פרסום.

הפסקת שימוש ושיפוי:

 1. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר .IP היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיה' חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 2. משתמש אשר יפר תנאי שימוש אלה, ישפה את 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', עובדיו, מנהליו ונושאי משרה בו, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידו.

תוקף הוראות תנאי השימוש:

 1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ"ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, הרי שלא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגנו בכתובת דוא"ל [email protected]

'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.

צרו קשר